preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:

MZOŠ

Prekini lanac

GOETHE - INSTITUT

CARNet

Agencija za odgoj i obrazovanje

Nacionalni portal za učenje na daljinu

E knjižnica

Proleksis enciklopedija

CLIL robotika

II. hrvatsko prvenstvo u CLIL robotici:

Zbrinjavanje otpada u sadašnjosti i budućnosti: Roboti u akciji

 • Projekt za miješane timove osnovnih i srednjih škola -

Kooperacijski partneri:

DaF-/IT-nastavnički tim iz Ogulina/Udruga pedagoga tehničke kulture Ogulin

(dr.sc. Suncica Sabljak:  suncica.sabljak@skole.hr; Dragan Sabljak: dragan.sabljak@skole.hr; Bojan Grba: grbabojan@gmail.com )

Fa. DOXAKEY/Slovenija (Kristijan Pevec: kristijan.pevec@ilko-el.si)

Goethe-Institut Kroatien

Projekt prati Agencija za odgoj i obrazovanje (viši savjetnik za njemački jezik)

Plan aktualiziran: 20.11.2018

 1. Opis projekta

U projektu se radi o jezičnoj i stručnoj pripremi na mogućnosti i izazove sve prisutnije digitalizacije; DaF se potiče kroz atraktivnu, aktualnu ponudu, koja je automatski povezana s budućim perspektivama (održivi razvoj). Ako je u projektu 2018. moto bio „Informatika u službi DaF“ u prvome planu, onda bi 2019 moto bio: „DaF za Informatiku“.

 

 1. Preduvjeti:

Projekt se temelji na iskustvima „I. hrvatskoga prvenstva u CLIL robotici“ (2018). Ovaj pilot-projekt proveden je s 5 gimnazija na Gimnaziji Bernrdina Frankopana u Ogulinu. (Članak: https://www.pasch-net.de/de/mag/akt/a18/21258161.html („Berlin liegt auf dem Mars“). Uspješan projekt suradnje između DaF-/IT-nastavničkoga tima iz Ogulina, Fa. DOXAKEY i Goethe-Instituta Kroatien popratila je i Agencija za odgoj i obrazovanje. Lokalni političari, zastupnik u Hrvatskome Saboru kao i Veleposlanstvo SR Njemačke u Zagrebu  pozdravnim su riječima sudjelovali u otvorenju prvenstva.

Projekt može biti financijski poduprt sredstvima iz Goethe-Instituta pod uvjetom odobrenja predanog zahtjeva za sufinanciranjem i projektne dokumentacije.

 

Za radionice i natjecanje robote mogu sudionicima staviti na raspolaganje Udruga pedagoga tehničke kulture Ogulin (osnovne škole), Goethe-Institut Kroatien (srednje škole) i Fa. DOXAKEY (srednje škole).

 

 1. Ciljevi:

- poticanje CLIL-STEM-aktivnosti kod nastavnika/ca (Team-Teaching) i učenika/ca

- jačanje jezika struke (STEM), tehničkih (IT) i kulturno-civilizacijskih vještina (DACH)

- natjecanje na razini države s tehničkim, jezičnim i kulturološko-civilizacijskim zadacima

- praćenje i unaprjeđivanje prijelaza iz osnovne u srednju školu u područjima DaF i STEM

 

 

 1. Provedba:

 

2.1. Radionica za nastavnike/ce (veljača 2019.):

Prvo će se usavršavati nastavnici/e na zajedničkim radionicama koje će provoditi Daf-IT - nastavnički tim iz Ogulina i Fa. DOXAKEY. Nastavnici/e škola sudionika će se pripremati za sudjelovanje na natjecanju; pritom će se usaglasiti i potrebna predzanja učenika (vidi niže).

 • Cilj radionice: nastavnike/ce obučiti na način, da nakon radionice metodom Team-Teaching pripreme svoje učenike/ce za programiranje i ispunjenje zadataka na njemačkome jeziku. U okviru natjecanja učenici/e će zatim morati samostalno riješiti zadatke programiranja i opisa na njemačkome jeziku.
 • Termin: veljača 2019.
 • Mjesto: Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin
 • Provedba: DaF-/IT-nastavnički tim iz Ogulina (Bojan Grba, Dragan Sabljak, Sunčica Sabljak: koncept/postavljanje zadataka); Fa. Doxakey; stručnjak za nastavu GI Kroatien
 • Troškovi: honorar/putni troškovi predavača iz Ogulina; okrjepa; putni troškovi sudionika

 

 • 2.2. Timovi:
  • Ukupan broj timova: max. 10 iz države
  • škola po timu: minimalno jedna osnovna i jedna srednja škola u suradnji
  • učenici/e po timu: po 6 iz osnovne i srednje škole, dakle ukupno 12
  • nastavnici/e po timu: po jedan/na DaF-nastavnik/ca i jedan/na IT-nastavnik/ca po školi, dakle ukupno 4 u timu

 

 • 2.3. Natjecanje ( II. hrvatsko prvenstvo u CLIL robotici):
 • Iz svakoga tima prvo nastupa dio iz osnovne, a zatim dio iz srednje škole.
 • Redoslijed će se odrediti nasumičnim odabirom na dan natjecanja.
 • Trajanje nastupa po timu: ca. 15 minuta
 • Mjesto: POU Ogulin
 • Termin: svibanj 2019. (1. polovica)
 • Tehnički zadatak: osnovna i srednja škola odvojeno
 • Jezično/sadržajni zadatak: osnovna i srednja škola odvojeno
 • Kriteriji bodovanja: odvojeno za osnovne i srednje škole; može se osvojiti po 50 bodova za tehnički i za jezično/sadržajni dio; dakle svaki tim može osvojiti maksimalno 200 bodova (osnovnoškolski i srednjoškolski dio svaki maksimalno po 100 bodova)

 

 

 1. Provedba natjecanja za osnovne škole:
 • Nastavnički tim (DaF/STEM): uvodna radionica za sve sudionike u Ogulinu, veljača 2019.
 • Matrijal: robotska kolica s dva motora i jednim senzorom za boju; za radionicu i natjecanje robotska kolica će sudionicima staviti na raspolaganje Udruga pedagoga tehničke kulture Ogulin
 • tražena DaF – razina: A1+ - A2
 • predznanja IT: osnovna znanja
 • Tijek natjecanja:
  • Svaki se tim sastoji od 6 učenika/ca: 1 tehničar/ka, 5 učenika/ca koji prezentiraju
  • zadatak; točan zadatak bit će otkriven tek na sam dan natjecanja; svaki će tim dobiti dovoljno vremena za pripremu
  • Udruga pedagoga tehničke kulture Ogulin stavit će na raspolaganje robotska kolica na dan natjecanja

 

 1. Provedba natjecanja za srednje škole:
 • Nastavnički tim (DaF/STEM): uvodna radionica za sve sudionike u Ogulinu, veljača 2019.
 • materijal: LEGO Mindstorm setovi (GI Kroatien, škole sudionici i Fa. Doxakey)
 • tražena DaF – razina: od A2
 • predznanja IT: osnove programiranja (iz osnovne škole ili iz drugih izvora)
 • provedba natjecanja:
  • svaki se tim sastoji od 6 učenika/ca: 3 tehničara/ke, 3 učenika/ce koji prezentiraju (tehničari/ke mogu se po potrebi uključiti u prezentaciju)
  • zadatak; točan zadatak bit će otkriven tek na sam dan natjecanja; svaki će tim dobiti dovoljno vremena za pripremu

 

 1. Ukupno vrednovanje natjecanja (osnovne + srednje škole)

 

Žiri (Agencija za odgoj i obrazovanje;  Fa. Doxakey; Goethe-Institut Kroatien; Udruga pedagoga tehničke kulture Ogulin)

 • Boduje se svaka prezentacija neposredno po završetku na unaprijed pripremljenim obrascima (prvo prezentacija osnovne, zatim srednje škole svakoga tima)
 • Zatim se bodovi zbrajaju (max. 200 bodova)
 • Na kraju se uspoređuju bodovi svih timova
 • Priopćavaju se prva tri mjesta prema broju osvojenih bodova
 • Ako među prva tri budu dva tima s jednakim brojem bodova, organizirat će se pripetavanje s dodatnim zadatkom manjega opsega…

 

 1. Nagrade

I 2019. će nagrade za pobjednike osigurati Fa. DOXAKEY. 2018. je Fa. DOXAKEY pobjedničke timove pozvao na sajam robotike AUTOMATICA u München.

 

© Koncept i priprema sadržaja: DaF-/IT-nastavnički tim iz Ogulina( Bojan Grba, Dragan Sabljak, dr.sc. Sunčica Sabljak)

Sastavili: Dragan Sabljak/Ogulin, Bojan Grba/Ogulin, dr.sc. Sunčica Sabljak/Ogulin i Dr. Gerald HühnerŠkolski godišnji planovi

Školski kurikulumi

Oglasna ploča

Završni rad

Korisni linkovi
Korisne stranice

Ustanove

Državna matura

Dnevni tisak

Zanimljive stranice

Pretraživači
 • Wolfram Alpha
 • Bing
 • Google
 • Yahoo
 • Altavista


Vijesti iz CARNeta
21.12.2018. 12:24
Potpisan Sporazum o suradnji između CARNET-a i Inovacijskog centra Nikola Tesla
U četvrtak, 20. prosinca 2018. godine potpisan je Sporazum o suradnji između CARNET-a i Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT).  

preskoči na navigaciju